سفیداب روی و ضد عرق

سفیداب روی و ضد عرق در کنار خواص متعدد این ماده,سفیداب روی و ضد عرق را هم شامل میشود که قصد دارم در این مقاله به آن بپردازم تا نکاتی را روشن سازم. یکی از مشکلات همیشگی بشر در طول تاریخ,عرق کردن(در اکثر افراد),و بالطبع تبدیل عرق به بوی بدن می باشد. خود عرق کردن … ادامه خواندن سفیداب روی و ضد عرق