فروش سورمه

فروش سورمه چند سالی است که سورمه های بازار قابل اعتماد نیستند,بنابراین تصمیم به تولید و فروش سورمه ی خالص و طبیعی  گرفتیم. در یزد ,سالها پیش در هر محله چندین خانواده بودند که سورمه تهیه میکردند و اهالی محل از آنها خریده و استفاده میکردند. امروزه از آنهمه تولید کننده ی سورمه در استان … ادامه خواندن فروش سورمه