فواید عنبر نسا

فواید عنبر نسا اطبای سنتی از فواید عنبر نسا میگویند و اطبای آکادمیک از بی خاصیتی آن حرف میزنند جالب اینکه ا طبای آکادمیک دست به آزمایش و انتشار نتایج در این باب نزده اند !! بعد از اینهمه سال دانشگاه های پزشکی در ایران نباید دست به آزمایش ساده ای در این مورد بزند؟؟ … ادامه خواندن فواید عنبر نسا