خواص سفیداب پنبه رو

خواص سفیداب پنبه رو راجع به در نوشته های مختلف  اطلاعات ناقص و گاه اشتباه فراوان دیده میشود.متاسفانه افرادی راجع به برخی مواد از جمله خواص سفیداب پنبه رو  مینویسند یا اطلاعات میدهند که هیچگونه شناختی از سفیدابها ندارند. در این مقاله سعی دارم به طور خلاصه از خواص سفیداب روی  نکاتی را بیان کنم … ادامه خواندن خواص سفیداب پنبه رو